Support
teerapat2
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

THAI MODERN-สำรอง

วันที่: 23-08-2017

THAI MODERN

บ้านไทยหลังนี้มีความโดดเด่นจากหลากหลายปัจจัย

ทั้งในแง่ของโครงสร้างที่ใช้นวัตกรรมแบบสมัยใหม่ เช่น การใช้โครงสร้างบันไดลอยตัว การใช้พื้นกระจกเป็นทางเดินบริเวณทางเข้าหลัก การใช้ผนังกระจกผืนใหญ่มาเป็น ส่วนหนึ่งของอาคารทั้งผนังและหลังคาที่มักไม่ค่อยได้เห็นมากนักในบ้านทั่วไป และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีส่วนสำคัญ มาก ๆ คือ รูปแบบของการจัดวางผังของอาคารและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม โดยการจัดวางผังอาคารใช้ลักษณะ ของการวางผังแบบเรือนไทยสมัยก่อนโดยเน้นให้มีการไหลเวียนของอากาศที่มีการถ่ายเทอย่างเต็มที่โดยการดีไซน์ที่ ว่างขนาดใหญ่เป็นคอร์ทกลางเพื่อเป็นตัวเชื่อมของอาคารแต่ละหลัง อีกทั้ง รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบ ให้ดูทันยุคทันสมัยมีความเป็นโมเดิร์นแต่ก็ยังผสมผสานความเป็นไทยไว้อย่างลงตัว

การออกแบบในแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งานจะมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ทางเข้าหลักของตัวบ้านที่เน้นความหรูหรา ประดุจเหมือนเดินเข้าโรงแรม ทางเดินบนพื้นกระจกที่มองลงไปเห็นผิวน้ำ และห้องพักผ่อน ชั้น 1 พร้อมเฉลียงจะอยู่กลางบ่อน้ำ ขนาดใหญ่ของบ้านให้ความรู้สึกเหมือนเรือนที่ลอยอยู่กลางน้ำเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง